Schlingmann says:"Idag har vi presenterat ett paket för barn, unga och barnfamiljer med små marginaler.

Satsningen består av tre delar: höjt flerbarnstillägg i barnbidraget, en särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar och en förstärkt satsning på sommarskolor.

För att öka tryggheten för barnfamiljer, som ofta lever med små marginaler och en tung försörjningsbörda gör vi en särskild förstärkning riktad till barnfamiljer genom att höja flerbarnstillägget. Alliansregeringen föreslår därför att flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010.

Flerbarnstillägget höjs därmed från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Regeringen genomför även på en särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar, eftersom den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Sommarjobb är ett sätt att ge unga människor möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden.

Satsningen avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det ska möjliggöra hel- eller deltidsanställningar som pågår i 2-8 veckor under juni-augusti. Genom den särskilda satsningen ökar utbudet av sommarjobb. Det ger i sin tur ökade möjligheter till sommarjobb även för de som annars skulle ha svårt att finna sommarjobb på egen hand, såsom t.ex. funktionshindrade, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

Satsningen beräknas skapa ca 15 000 sommarjobb och syftar till att erbjuda ungdomar praktisk arbetslivserfarenhet och ge möjlighet till referenser och nya kontakter.

Alliansregeringen föreslår även en förstärkt satsning på sommarskolor. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet.

En utvidgad satsning på sommarskolor ger fler ungdomar möjlighet att komplettera sina betyg och därmed förbättra förutsättningarna att få slutbetyg, något som erfarenheten visat förbättrar utsikterna på arbetsmarknaden. Med den nya satsningen utökas målgruppen till att kunna omfatta även äldre tonåringar.

Sommarskolan ska kunna kombineras med arbete, t ex sommarjobbssatsningen.

Dessa aktiva insatser tillsammans med en ansvarsfull ekonomisk politik som sätter jobben i centrum utgör viktiga delar i vårt arbete framåt. Så vill vi hålla samman Sverige."


Ja, jag kan inte göra annat än att hålla med!

 Kommentarer

Lämna gärna en kommentar!

Ditt namn:
Kom ihåg mig?

E-mail (publiceras ej):


Blogg/Hemsida:


Kommentar:bloglovin
Trackback
RSS 2.0